FAQ

FAQ

Czy moduły są odporne na grad, mocny wiatr, inne zjawiska atmosferyczne?

Czy obudowa paneli jest pod napięciem?

Jak i kiedy myć panele?

Czy odśnieżać panele?

Czy jeśli nie ma prądu w sieci, to należy wyłączyć instalację?

Czy będzie możliwa rozbudowa systemu?

Czy po zamontowaniu instalacji PV wymagane są przeglądy gwarancyjne albo konserwacje?

Jaki jest okres gwarancji na montaż i co ona obejmuje?

Jak dokładnie wygląda proces zgłoszenia w przypadku awarii modułów, inwertera?

Fotowoltaika, ze względu na konieczność dostępu promieni słonecznych, musi być zamontowana na zewnątrz i dlatego narażona jest na zmienne warunki atmosferyczne. Działanie pogody na ogniwa fotowoltaiczne nie jest jednak tak duże, by z tego względu rezygnować z inwestycji. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak burze czy gradobicia, zdarzają się relatywnie rzadko, a panele fotowoltaiczne wykonane z hartowanego szkła podlegają licznym testom dokonywanym przez placówki naukowe, które weryfikują ich odporność na pogodę. Dlatego też nie ma się czego obawiać – pogoda zazwyczaj ma pozytywny wpływ na fotowoltaikę, zwłaszcza w letnie i zimowe, słoneczne dni.

 

 

Jeżeli instalacja nie jest uszkodzona, to obudowa nie jest pod napięciem (jest również przez nas dodatkowo uziemiona).

 

 

Dobrą informacją jest fakt, że zwykły deszcz czy topniejący śnieg zazwyczaj zmywają wszelkie zanieczyszczenia. Jeśli jednak chcesz przystąpić do mycia paneli, to podstawową zasadą jest pozostanie na gruncie.
Nigdy nie wspinaj się na dach bez zabezpieczonej drabiny i odpowiedniego zabezpieczenia,
które ochroni przed ewentualnym upadkiem.
Wyłącz swój system przed przystąpieniem do czyszczenia – skonsultuj się z nami, a wytłumaczymy, jak go bezpiecznie wyłączyć lub skorzystaj z przesłanej przez nas instrukcji.
Używaj miękkich szczotek lub gąbek. Nie używaj szorstkich szczotek, podkładek ani proszku.
Czyść wcześnie rano lub wieczorem, kiedy panele nie będą ciepłe. Przez ciepło woda i mydło mogą szybko wyparować i zostawić brudne ślady. Różnica temperatur może spowodować uszkodzenie paneli.
Używając wysokociśnieniowej dyszy wodnej, nie zbliżaj się do paneli. Mimo że są wyjątkowo trwałe, nie chcesz ich uszkodzić.
Możesz także skorzystać z naszej usługi czyszczenia paneli.

 

 

Śnieg, który spadnie zimą, również nie jest istotnym problemem. Panele fotowoltaiczne podczas pracy nagrzewają się, więc jeśli przykryje je śnieg, ale pozostawi część odsłoniętą, panel się nagrzeje i roztopi resztę śniegu.

 

 

Instalacja wówczas wyłączy się sama, nie ma potrzeby wyłączania czegokolwiek, gdy prąd wróci, to falownik uruchomi się samoczynnie.

 

 

Zazwyczaj jest to możliwe o kilka modułów, zależy to przede wszystkim od mocy falownika, jaki został zainstalowany. Jeżeli jest moc falownika jest większa niż moc instalacji, to można śmiało rozbudować, jeżeli został idealnie dobrany pod daną moc instalacji – rozbudowa może być możliwa o 2–3 moduły, ale to trzeba sprawdzić indywidualnie dla danego wariantu.

 

 

Instalacja fotowoltaiczna z założenia jest bezobsługowa i nie wymaga żadnych szczególnych przeglądów, a tym bardziej serwisowania. Producenci nie wymagają serwisów, aby utrzymać gwarancję. Mimo iż nie jest to wymagane, uważamy, że jak każda inna instalacja elektryczna, instalacja PV powinna być poddawana oględzinom co około 5 lat.

 

 

Zapewniamy 2-letnią gwarancję na nasze wykonawstwo z możliwością przedłużenia.
Gwarancja ta obejmuje:
– prawidłowe działanie systemu (wyłączając zdarzenia losowe typu grad, piorun i siłę wyższą),
– szczelność dachu pod instalacją PV (w obrębie naszych robót).
Ingerencja w nasz system przez inną firmę w przypadku rozbudowy systemu, powoduje utratę rękojmi. Jeśli jest to niezależny układ paneli i inwertera i nie ingeruje to w nasz system, to rękojmia zostaje zachowana.

 

 

Każdy moduł, inwerter ma swój numer seryjny. Po zgłoszeniu usterki do opiekuna, który przekazuje zgłoszenie serwisowe, następuje naprawa zdalna lub przyjeżdżamy w ustalonym terminie. W razie awarii faktycznej, reklamujemy ją u producenta. Produkty można też reklamować bezpośrednio u dystrybutorów lub u producentów.