Instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii

Fotowoltaika, czyli wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji elektryczności, to jedno z najpopularniejszych i najbardziej ekologicznych rozwiązań w dziedzinie energetyki. Jednak rozwój technologii fotowoltaicznych nie kończy się na samych panelach.

PV stanowi  tylko początek transformacji naszego sposobu produkcji i gospodarowania energią. Coraz częściej słyszy się o znaczeniu magazynów energii, które świetnie uzupełniają instalacje fotowoltaiczne, przyczyniając się do zwiększenia korzyści finansowych z długoterminowych inwestycji. Co więcej, biorąc pod uwagę uruchomienie nowej edycji Mojego Prądu, umożliwiającego obniżenie kosztów zakupu i instalacji PV i magazynu energii – inwestycja w taki zestaw wydaje się być bardzo obiecująca.

Jak  działa instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii? Na jakie dofinansowanie tego zestawu w ramach Mojego Prądu możesz liczyć i czy magazyn energii rzeczywiście jest przyszłościowym rozwiązaniem? O tym w dalszej części artykułu.

INSTALACJA PV Z MAGAZYN ENERGII – JAK DZIAŁA?

System działania instalacji PV z magazynem energii jest bardzo prosty.

Wszystko zaczyna się od paneli fotowoltaicznych – odbierają promienie słoneczne i generują prąd stały. Następnie  prąd ten przesyłany jest  do inwertera, gdzie przekształcany jest na prąd zmienny, użyteczny dla domowych urządzeń elektrycznych.

Jeśli instalacja PV generuje więcej energii, niż jest potrzebne do natychmiastowego użytku, nadwyżka może zostać przechowywana w magazynie energii. W momencie, gdy zapotrzebowanie na energię w domu przekracza ilość energii generowanej przez panele fotowoltaiczne, magazyn wypuszcza zgromadzoną energię z powrotem do systemu elektrycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można korzystać z energii nawet w nocy lub w czasie pochmurnych dni, gdy panele nie generują wystarczającej ilości energii, zwiększając tym samym swoją niezależność energetyczną.

MÓJ PRĄD – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Mój Prąd to jedna z najbardziej rozchwytywanych inicjatyw finansowych, mających na celu wspieranie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Od pierwszego uruchomienia programu, jego głównym zamierzeniem jest promowanie wzrostu wytwarzania energii elektrycznej z małych instalacji fotowoltaicznych, zwiększenie autokonsumpcji, magazynowanie wyprodukowanej energii oraz polepszenie skuteczności zarządzania tym sektorem na obszarze  całego kraju.

W piątej edycji programu Mój Prąd, podobnie jak w poprzednich, głównymi beneficjentami są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz rozliczają się w systemie net-billing.

W najnowszej edycji inicjatorzy programu postanowili podzielić wnioskodawców na trzy główne grupy:

 • Grupa I – obejmuje osoby korzystające z systemu rozliczeń net-billing, które jeszcze nie otrzymały żadnej dotacji w ramach programu.
 • Grupa II – skupia osoby korzystające z systemu rozliczeń net-metering, które również nie otrzymały dotacji, ale zdecydowały się przestawić na system net-billing.
 • Grupa III – to osoby korzystające z systemu rozliczeń net-metering, które już otrzymały dotacji w ramach programu, ale zdecydowały się przestawić na system net-billing i planują złożyć wniosek o dofinansowanie dodatkowych urządzeń.

MÓJ PRĄD – NA JAKIE INWESTYCJE OTRZYMASZ DOTACJE?

Piąta edycja programu Mój Prąd wprowadza istotne zmiany w zakresie dofinansowań, poszerzając listę inwestycji objętych wsparciem. Ograniczenia nie dotyczą już wyłącznie mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale obejmują znacznie szerszą gamę rozwiązań.

Mój Prąd 5.0 zapewnia możliwość uzyskania wsparcia finansowego również przy zakupie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej, systemów zarządzania energią, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Całkowita kwota dofinansowania, jaką można otrzymać z programu, sięga nawet 58 tysięcy złotych.

Nowe zasady programu Mój Prąd 5.0 otwierają szerokie możliwości inwestycyjne i zachęcają do wykorzystania różnorodnych technologii mających na celu efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie energii odnawialnej. Poniżej przedstawiamy listę inwestycji objętych programem wraz z możliwą kwotą dofinansowania:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW – 6 tys. zł (tylko I i II grupa wnioskodawców)
 • Instalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe:
 • 7 tys. zł (I i II grupa wnioskodawców)
 • 3 tys. zł (III grupa wnioskodawców)
 • Magazyn energii elektrycznej – 16 tys. zł
 • System EMS / HEMS – 3 tys. zł
 • Kolektory słoneczne c.w.u – 3,5 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł
 • Pompa ciepła gruntowa – 28,5 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł
 • Magazyn ciepła – 5 tys. zł

MAGAZYN ENERGII – PRZYSZŁOŚCIOWE ROZWIĄZANIE?

Jedno jest pewne, W miarę, jak rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną i wzrastają koszty tradycyjnych źródeł energii, magazyny energii stają się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie w perspektywie zapowiadanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów.

Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżki energii wyprodukowanej z mikroinstalacji z zastosowaniem taryf dynamicznych, czyli cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

Dzięki taryfom dynamicznym, właściciele magazynów energii będą mogli korzystać z atrakcyjniejszych taryf w godzinach o niższym popycie na energię, a tym samym zgromadzić energię w magazynach wtedy, gdy jej koszt będzie najniższy. Następnie, w godzinach szczytu, gdy ceny energii będą najwyższe, wykorzystają zgromadzoną nadwyżkę, zamiast kupować ją z sieci po wyższych kosztach. Co więcej, posiadacze magazynów energii dzięki zapowiadanym zmianom w systemie rozliczeń, będą mogli sprzedawać nadwyżki zyskując na różnicy w cenie. Jak widać, takie wykorzystanie taryf dynamicznych może przynieść oszczędności finansowe i zwiększyć opłacalność magazynów energii.

Warto zauważyć, że już teraz możemy obserwować dynamiczny rozwój magazynów energii na całym świecie, a inwestycje w systemy magazynowania są podejmowane zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i na skalę przemysłową.  Nic dziwnego, magazynowanie energii to zdecydowanie innowacyjne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści dla naszej przyszłości. Daje większą elastyczność, zrównoważone wykorzystanie energii odnawialnej i stabilność sieci energetycznych. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej i efektywnej energetyki.

Zastanawiasz się nad własną fotowoltaiką z magazynem energii? W MaxSol zajmiemy się Twoją instalacją kompleksowo. Najpierw przeprowadzimy niezobowiązujący audyt i wycenimy inwestycję, a następnie otrzymasz od nas różne warianty dla twojej instalacji i dowiesz się, po ilu latach Twoja fotowoltaika z magazynem energii zwróci Ci się w postaci niższych rachunków za prąd. Dodatkowo w ramach współpracy, pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności związane z ubieganiem się o możliwie najwyższe dofinansowanie.

Umów się z naszym doradcą na bezpłatny audyt i przekonaj się, jak wiele korzyści płynie z posiadania własnej fotowoltaiki.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu o politykę prywatności

   

  Maxsol Fatowoltaika Z Magazynem Energii