Wróć do artykułów

Ulgi i dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników

Mechanizacja i automatyzacja w rolnictwie spowodowały, że praca w tym sektorze gospodarki stała się zdecydowanie lżejsza, w porównaniu z czasami preindustrialnymi. Niemniej jednak postęp techniczny ma swoją cenę. Tę cenę właśnie płaci rolnik w postaci wysokich rachunków za energię elektryczną. Dlatego instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym obecnie jest niezbędnym elementem, który pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji rolnej. Rolnicy, jako jedni z nielicznych w polskiej gospodarce, mogą liczyć na ulgi i dotacje z tytułu założenia instalacji solarnej. Na jakie ulgi i dofinansowania PV mogą liczyć rolnicy?

Ulga w podatku rolnym

Każde gospodarstwo rolne co roku odprowadza podatek rolny.
Zakładając instalację fotowoltaiczną, można skorzystać z ulgi podatkowej, a tym samym znacząco zmniejszyć podatek rolny lub nie płacić go przez najbliższe lata. Rolnik, który zainwestował w system fotowoltaiczny, może liczyć na ulgę inwestycyjną w postaci odliczenia 25% wartości instalacji od podatku rolnego.

Zatem zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności rolniczej nie kończy się tylko na obniżeniu rachunków za energię elektryczną. Zasadę odliczania instalacji fotowoltaicznej od podatku rolnego przedstawimy na niniejszym przykładzie:

Rolnik postanawia założyć instalację pv. Koszt instalacji po audycie energetycznym został skalkulowany na kwotę 100.000 tys. zł.
W tym przypadku w podatku rolnym gospodarstwo rolne może odliczyć sobie instalację fotowoltaiczną do kwoty 25.000,00 zł (25% wartości instalacji).
Przypuśćmy, że rocznie gospodarstwo rolne płaci 10.000 zł podatku rolnego.
Zatem przez najbliższe 2 lata gospodarz jest zwolniony z podatku rolnego, a w trzecim roku zapłaci tylko 50% podatku rolnego.

Fundusze unijne – Agroenergia

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji rolnej. W ramach tego programu gospodarstwa rolne prywatne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem rolniczym mogą ubiegać się o dotację na montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych nie mniejszych niż 10 kW i nie większych niż 50 kW.

Do kogo skierowany jest program Agroenergia?

Z dotacji unijnej w ramach programu Agroenergia mogą skorzystać:

  1. Osoby fizyczne, które dzierżawią lub są właścicielami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych w przedziale 1–300 ha. Warunkiem jest, aby przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotacje prowadzili osobiście gospodarstwo rolne.
  2. Osoby prawne (przedsiębiorstwa) dzierżawiące lub będące właścicielami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych w przedziale 1–300 ha, które co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację prowadzą działalność rolnicza lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z, z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni lub 01.63.Z).

 

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania zostały wyszczególnione w zapisach Programu Priorytetowego w pkt. 7
W ramach programu można sfinansować:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp,
  • magazyny energii towarzyszące instalacji PV.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji PV.

Warunki dofinansowania

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
  • Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Więcej informacji na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami i zamów wycenę!

 

Dotacje dla rolników MaxSol