Wróć do artykułów

Ulgi i dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla inwestorów prywatnych

Własna instalacja fotowoltaiczna pozwala na oszczędności do 90% na rachunkach za energię elektryczną. Dla niektórych osób montaż instalacji solarnej wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami. Dzięki dotacjom i ulgom rządowym własna instalacja pv może być w zasięgu naszej kieszeni. Zobacz, z jakiego dofinansowania możesz skorzystać, decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na prace termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Do pakietu przedsięwzięć termomodernizacyjnych również wlicza się montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Odliczenie od podatku w deklaracji PIT przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku, będącego w budowie.

Co można odliczyć w ramach ulgi?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć montaż całej instalacji fotowoltaicznej w tym zakup sprzętu i urządzeń oraz koszt usługi wraz z należnym podatkiem VAT.

Jak odliczyć ulgą termomodernizacyjną?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Montaż instalacji fotowoltaicznej można odliczyć od podstawy opodatkowania 18% lub 32% (w zależności od progu podatkowego, w jakim jest właściciel inwestycji).

Przykład:

Koszt instalacji fotowoltaicznej wyniósł 25.000,00 zł brutto.

Od podstawy opodatkowania można maksymalnie odliczyć sobie odpowiednio: 4500 zł (18% próg podatkowy) lub 8000 zł (32% próg podatkowy), co stanowi całkowitą kwotę odliczenia od podatku kosztów instalacji pv.

 

Jeżeli w pierwszym roku podatkowym nie udało nam się odliczyć w całości ulgi termomodernizacyjnej, to możemy to zrobić w kolejnych 6 latach, począwszy od roku bazowego (w którym przysługuje nam odpis od inwestycji).

Kwota odliczenia nie może przekraczać 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych inwestycji termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Mój Prąd

Program Mój Prąd ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Program ma zachęcić odbiorców indywidualnych do tworzenia własnych przydomowych elektrowni fotowoltaicznych, a tym samym zwiększyć produkcję energii elektrycznych z prywatnych mikroinstalacji pv.

Kto może skorzystać z dotacji Mój Prąd

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne o mocy 2–10 kWp. Dotacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji pv, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedną inwestycję. Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą kompleksową umowę, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej we własnej mikroinstalacji.

Z programu Mój Prąd mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie zakończyły inwestycji montażu instalacji pv przed 23.07.2019. Projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

Do złożenia wniosku o dofinansowanie będą potrzebne następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd, który można pobrać ze strony gov.pl
  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • dowód osobisty, telefon komórkowy, e-mail – potrzebne do założenia konta na profilu zaufanym.
  • zaświadczenie OSD (Operatora Sieci Dystrybucyjnej) – dotyczy podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji pv – jeżeli montażu dokonaliśmy sami.

Jak złożyć wniosek?

III etap składania wniosków w ramach programu „MÓJ PRĄD” w 2021 roku jeszcze się nie rozpoczął. Informacje o rozpoczęciu III edycji programu, należy śledzić na stronie: www.nfosigw.gov.pl.

Co ważne, obecnie zakładane instalacje fotowoltaiczne będą kwalifikowały się do wniosku o dotację w ramach programu „MÓJ PRĄD”.

Zapraszamy do kontaktu! Dowiedz się, jak obliczyć rentowność instalacji fotowoltaicznej i skorzystaj z kalkulatora na naszej stronie!

 

 

 

 

Instalacja fotowoltaiczna z Pruszcza Gdańskiego