Wróć do artykułów

Prognoza cen energii elektrycznej

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony. Z raportu Prognoza cen energii elektrycznej do 2040 roku wynika, że koszty w polskim systemie energetycznym będą nieprzerwanie rosły co najmniej do 2040 roku. Na wskazywany przez symulacje wzrost cen energii składają się rosnące ceny uprawnień, m.in. tych do emisji CO2 (EUA, European Union Emission Allowance) i łączący się z nimi wzrost kosztów produkcji, opłaty OZE i opłata przejściowa, ponadto opłaty mocowe i kogeneracyjne (więcej o składowych rachunku za energię elektryczną w artykule Jak czytać rachunek PV), w ramach których część kosztów wytwarzania energii jest przenoszona na odbiorców. Pomimo zmniejszenia na mocy np. ustawy o podatku akcyzowym z 28 grudnia 2018 r. niektórych składników ceny energii, odbiorca końcowy odczuje ciężar wzrostu cen. Warto wiedzieć, że fundamentalne przyczyny wzrostu mają charakter trwały i w pełni prognozowany w ramach realizowanej przez rząd strategii energetycznej, która od kilku lat pozostaje niezmienna.

Zdaniem analityków z IEO największego wzrostu cen energii, ze średnio 284 do 318 zł/MWh (bez uwzględnienia inflacji), należy spodziewać się w latach 2020–2025. Należy się jednak przygotować, że wzrost taryf dla niektórych odbiorców będzie jeszcze wyższy.

Kolejne lata również nie przedstawiają się optymistycznie. Uśredniona prognoza wzrostu kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i 2050 r.* wygląda następująco:

  • 2020: +15%
  • 2025: +25%
  • 2030: +31%
  • 2035: +46%
  • 2040: +46%
  • 2045: +53%
  • 2050: +60%

Z powyższych analiz wynika, że do 2050 roku rachunek za energię elektryczną może wynosić średnio 454 zł! W zależności od źródeł, analitycy podają, że cena energii w optymistycznym wariancie wzrośnie do 2040 roku o około 20%, natomiast w najbardziej pesymistycznym o niemal 80% – co oznaczałoby, że cena 1 kWh energii elektrycznej, aktualnie plasująca się na poziomie ok. 0,67 zł, w 2025 roku będzie wynosić 0,75 zł, zaś w 2040 roku – od 0,80 zł do aż 1,20 zł!

Co zrobić, żeby to zatrzymać?

Aby oprzeć się stale rosnącym cenom energii, trzeba zacząć działać już dziś. Nawet zmiana krajowej polityki energetycznej, ze względu na długotrwałe skutki wcześniejszych decyzji, nie wpłynie istotnie na zmianę prognozy kosztów przynajmniej do 2030 roku. Co zatem zrobić?

Rozwiązaniem jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną. Moduły słoneczne na dachu, produkujące energię elektryczną wprost ze słońca, pozwolą na stałe obniżenie rachunków za prąd z kilkuset do średnio 20 zł! Chcesz się dowiedzieć, jaki może być Twój zysk? Zapoznaj się z kalkulatorem lub przejdź do artykułu o tym jak liczyć rentowność instalacji fotowoltaicznej.

* Na podstawie Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i 2050 – opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE.

wzrost cen energii