Wróć do artykułów

Czy fotowoltaika przestaje się opłacać?  Nowa RCE-m za maj

Pojawiła się nowa RCE-m za maj,  czyli cena, po której przeliczona zostanie energia oddana do sieci energetycznej przez prosumentów w czerwcu 2023 roku.

Cena za maj to najniższa spośród wszystkich opublikowanych przez PSE do tej pory. Czy to oznacza koniec opłacalności fotowoltaiki? Sprawdźmy!

NET-BILLING – JAK DZIAŁA?

Net-billing to gotówkowy system rozliczeń energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne i wprowadzanej przez prosumentów do sieci energetycznej. Jego działanie jest bardzo proste. Polega na tym, że energia, która nie jest zużywana na bieżące potrzeby użytkowników trafia do sieci, a następnie jest przeliczana na wartość pieniężną w złotówkach na podstawie RCE-m i przekazana na specjalne konto, zwane depozytem prosumenckim. Uzyskaną na koncie wartość prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Środki, które nie zostaną wykorzystane w tym czasie, będą stanowić nadpłatę, która zostanie zwrócona prosumentowi na koniec 13. miesiąca. Zwrot ten nie przekroczy jednak 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu.

RCE-M ZA MAJ

RCE-m – rynkowa miesięczna cena energii, czyli  stawka ustalana przez Polskie Sieci Energetyczne, na bazie której rozliczana jest energia wprowadzana do sieci przez prosumentów w każdym miesiącu. Za maj RCE-m wyniosła 381,44 zł/MWh. W praktyce, oznacza to, że jeśli w czerwcu 2023 roku instalacja odda do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie zapisana kwota 381,44 zł.

DLACZEGO RCE-M SPADA? – SPOSÓB OBLICZANIA

Nie da się ukryć, że RCE-m za maj to zdecydowanie najniższa stawka ogłoszona przez PSE od czasu wprowadzenia net-billingu.  Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z czego to wynika. Istotne jest zrozumienie, że miesięczna cena rynkowa jest uwzględniana na podstawie ilości energii, którą prosument wprowadza do sieci, a także zależy od cen energii na giełdzie, która jak wiadomo, również bardzo szybko się zmienia. Do obliczania rynkowej miesięcznej ceny energii PSE korzysta z konkretnego wzoru. Rce M Wzor

Wzór na RCE-m, źródło: Dz. U. 2015 poz. 478

Et – sumaryczny wolumen energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w okresie rozliczania niezbilansowania t przez prosumentów energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach lub małych instalacjach, przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, posiadających bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową oraz posiadających zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z co najmniej 200 000 odbiorcami końcowymi [MWh], RCEt – rynkową cenę energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, w okresie rozliczania niezbilansowania t, przy czym jeżeli RCEt ma wartość ujemną dla danego okresu t, to dla tego okresu t przyjmuje się RCEt równą zero [zł/MWh], T – zbiór okresów rozliczania niezbilansowania w miesiącu. Dla wielu prosumentów podany wzór jest niezrozumiały, nie ma w tym nic dziwnego, dlatego w skrócie przedstawiamy, o co chodzi. RCEm jest ważona wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich prosumentów, a dane dotyczą pięciu operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

FOTOWOLTAIKA W NET-BILLINGU – PRZYKŁAD ROZLICZENIA W CZERWCU

Aby przekonać się, czy własna instalacja fotowoltaiczna jest w stanie przynieść oszczędności przy aktualnie obowiązującej RCE-m warto prześledzić konkretny przykład. Weźmy pod uwagę realizację wykonaną przez MaxSol w okolicach Poznania, dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 10,2 kW i rozlicza się w net-billingu. Przeanalizujemy, ile właściciele są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że w czerwcu 2023 zużyją zbliżoną ilość prądu, co w czerwcu roku ubiegłego. Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w czerwcu 2022, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

Produkcja energii w instalacji1105 kWh
Zużycie610 kWh
Autokonsumpcja325 kWh
Niezbędna do dokupienia ilość energii285 kWh
Nadwyżka energii780 kWh
Cena zakupu prądu1,32 zł/kWh (http://cena-pradu.pl/)
Cena sprzedaży prądu do sieci0,38144 zł/kWh (https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena)

Przy uwzględnieniu powyższych wartości, jesteśmy w stanie oszacować oszczędności wynikające z posiada systemu paneli fotowoltaicznych w net-billingu. Jak to wyliczyć? Wartość autokonsumpcji: 325 * 1,32 = 429 zł Przychód z nadwyżek energii: 780 * 0,38144 = 297,50 zł Wartość zakupionej energii: 285 * 1,32 = 376,20 zł Miesięczne koszty energii prosumenta: 376,20zł – 297,50 = 78,70 zł 78,70 zł – to przybliżona kwota, którą prosument zapłaci za rachunki w czerwcu, przyjmując aktualne obowiązujące ceny. Czy to dużo? Dla porównania, sprawdźmy, ile zapłaciłby, gdy nie zdecydował się na inwestycję we własną instalację fotowoltaiczną. Przy braku instalacji PV: Wartość zużycia energii: 610 * 1,32 = 805,20 zł W tym przypadku prosument w samym czerwcu mógłby spodziewać się rachunków wynoszących aż 805,20 zł. Różnica w wysokości rachunków: 805,20 zł – 78,70 zł = 726,50 zł

CZY FOTOWOLTAIKA JESZCZE SIĘ OPŁACA?

Wysokość RCE-m rzeczywiście spadła – to fakt, ale jak można zobaczyć na powyższym przykładzie, w dalszym ciągu własna fotowoltaika pozwala oszczędzać znaczne kwoty na comiesięcznych rachunkach. Dany prosument w czerwcu może zapłacić aż o 726,50 zł mniej, niż gdyby nie posiadał własnej instalacji fotowoltaicznej. Dlatego uspokajamy wszystkich prosumentów rozliczających się w systemie net-billling i zapewniamy, że fotowoltaika realnie się opłaca. Warto również zauważyć, że zmieniająca się RCE-m otwiera większe możliwości inwestowania w magazyny energii, które zmniejszą obciążenie sieci poprzez ograniczenie dostarczania energii, co z kolei przeciwdziała dodawaniu większej wartości Et we wzorze na RCE-m.  Tym bardziej, że instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii znajdują się na liście inwestycji wspieranych przez Mój Prąd 5.0 – najpopularniejszy program dofinansowań do OZE w Polsce. Zastanawiasz się nad własną instalacją PV, a może magazynem energii? MaxSol gwarantuje kompleksowe usługi w zakresie tworzenia bezawaryjnej i rentownej fotowoltaiki, a także systemów magazynowania energii przy użyciu wysokiej jakości komponentów. Skontaktuj się z nami i ciesz się sprawną instalacją fotowoltaiczną oraz niższymi rachunkami.

Maxsol Czy Fotowoltaika Przestaje Sie Oplacac