Wróć do artykułów

Rynkowa miesięczna cena energii na luty

Dla prosumentów rynkowa miesięczna cena energii to bardzo istotna kwestia – od jej wysokości w dużej mierze zależy, ile są w stanie zaoszczędzić w danym miesiącu na rachunkach za prąd.

Jaką kwotę na luty ustaliły Polskie Sieci Energetyczne oraz jakich oszczędności w związku z tym mogą spodziewać się prosumenci? W dzisiejszym artykule omówimy dane kwestie na przykładzie konkretnej instalacji o mocy 10 kW.

 

Rynkowa miesięczna cena energii – definicja

Instalacja 10 kW – przykład rozliczenia

Tarcza solidarnościowa a fotowoltaika

Podsumowanie

 

Rynkowa miesięczna cena energii – definicja

Aby móc mówić o oszczędnościach z fotowoltaiki należy zrozumieć czym jest rynkowa miesięczna cena energii, ponieważ to ona przesądza o ostatecznych oszczędnościach.

RCE-m – to co miesiąc ustalana cena przez Polskie Siecie Energetyczne na podstawie rynkowej ceny energii oraz wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów indywidualnych i zbiorowych w mikroinstalacjach oraz małych instalacjach, w określonej jednostce czasu. Mówiąc prościej, RCE-m to średnia RCE ważona ilością energii wprowadzonej przez prosumentów w danym okresie.

Zgodnie z ustaloną przez PSE stawką rozliczani są co miesiąc prosumenci. W lutym kwota ta wynosi 596,56 zł/MWh. To oznacza, że za każde oddane do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie producenckim zostanie zapisane 596,56 zł. Taką kwotę właściciel instalacji będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii pobranej z sieci, przez kolejne 12 miesięcy. Natomiast środki niewykorzystane w tym okresie stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi na koniec    13-tego miesiąca. Zgodnie z zasadami dany zwrot nie może jednak przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci.

 

 

Instalacja 10 kW – przykład rozliczenia

W teorii wszystko brzmi dobrze, ale sprawdźmy jak dane wstawki przekładają się na rzeczywiste oszczędności na rachunkach.

Przeanalizujmy przykład konkretnej instalacji jednego z klientów MaxSol, o mocy 10 kW zainstalowanej w Elblągu.

Poniżej prezentujemy podstawowe dane pobrane z monitoringu instalacji z lutego ubiegłego roku, na podstawie których dokonamy szacunkowych obliczeń oszczędności w lutym bieżącego roku:

Produkcja energii w instalacji: 319,2 kWh

Autokonsumpcja: 212 kWh

Nadwyżka energii: 107,2 kWh

Niezbędna do dokupienia ilość energii: 690 kWh

Cena zakupu prądu: 0,81 zł/kWh (http://cena-pradu.pl/)

Cena sprzedaży prądu do sieci: 0,59656 zł/kWh (https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej)

Wartość autokonsumpcji: 212 * 0,81 = 171,72 zł

Przychód z nadwyżek energii:  107,2 * 0,59656 = 63,95 zł

Wartość zakupionej energii: 690 * 0,81 = 558,9 zł

558,9 – 63,95 = 494,95 zł

Spoglądając na dane obliczenia można stwierdzić, że przy zużyciu i produkcji zbliżonej  ilości energii, co w roku ubiegłym w lutym, prosument za rachunki zapłaci ok. 494,95 zł, przyjmując aktualne obowiązujące ceny.

Przy braku instalacji fotowoltaicznej:

Zużycie energii: 212 + 690 = 902 kWh

Wartość zużycia energii: 902 * 0,81 = 730,62 zł

Gdyby dany prosument nie zdecydował się na instalację fotowoltaiczną, w lutym mógłby spodziewać się rachunków wynoszących aż 730 zł.

Różnica wysokości rachunków: 730,62 zł – 494,95 zł = 235,67 zł

 

Luty nie należy do najkorzystniejszych miesięcy dla instalacji PV, a mimo wszystko pozwala na miesięczną oszczędność  w kwocie prawie 240 zł. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zbliżający się sezon letni, można mieć pewność, że własna instalacja fotowoltaiczna w skali roku przyniesie bardzo widoczne korzyści.

 

 

Tarcza solidarnościowa a fotowoltaika

Własna instalacja fotowoltaiczna – to opcja, którą koniecznie należy wziąć pod uwagę, szczególnie teraz, gdy obowiązują limity zużycia energii związane z Tarczą Solidarnościową (Więcej informacji o Tarczy Solidarnościowej).

Dla posiadaczy własnej instalacji PV przewidywany limit kupna 2000 kWh rocznie nie wydaje się być już tak niski, w przeciwieństwie do gospodarstw domowych nieposiadających paneli fotowoltaicznych. Znaczną część zapotrzebowania na prąd są w stanie pozyskać produkując własną energię ze słońca, a zakup od dostawcy będzie niezbędny tylko wtedy, gdy ilość słońca będzie niewielka.

 

Podsumowanie

Czy fotowoltaika rzeczywiście się opłaca? Spoglądając na powyższe dane odpowiedź jest prosta. Fotowoltaika to najlepsze i dodatkowo łatwo dostępne rozwiązanie na obniżenie rachunków, przez co najmniej 25 lat. Daje niezależność energetyczną, która jest bardzo istotna, szczególnie w perspektywie aktualnej, niestabilnej sytuacji na rynku energetycznym.

 

Zastanawiasz się nad instalacją fotowoltaiczną? Skontaktuj się z naszymi specjalistami z MaxSol – stworzą dla Ciebie indywidualną ofertę na miarę Twoich potrzeb, abyś mógł cieszyć się niższymi rachunkami, dzięki własnej energii ze słońca.

 

Blog Maxsol (13)