Wróć do artykułów

Nowa rynkowa miesięczna cena energii, czyli jak rozliczani będą prosumenci w maju?

Jak co miesiąc Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły nową rynkową miesięczną cenę energii. W maju jej wysokość jest nieco niższa od tej obowiązującej w kwietniu.

Jak wpłynie to na sytuacje prosumentów? Czy fotowoltaika przestaje się opłacać? Zapraszamy do lektury!

CZYM JEST RYNKOWA MIESIĘCZNA CENA ENERGII?

Dlaczego RCE-m jest taka istotna dla prosumentów? Rynkowa miesięczna cena energii to cena, po której energia jest sprzedawana i kupowana na rynku energetycznym w określonym miesiącu. Ustalana jest na podstawie średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Jak dokładnie  wyliczona jest dana stawka? Odsyłamy do wcześniejszego artykułu, w którym dokładnie wyjaśniamy sposób obliczania RCE-m: Jak wyliczana jest RCE-m?

RCE-M NA MAJ

W maju RCE-m wynosi 506,60 zł/MWh. To oznacza, że za każde oddane do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie producenckim zostanie zapisane 506,60 zł. Taką kwotę właściciel instalacji będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii pobranej z sieci, przez kolejne 12 miesięcy. Natomiast środki niewykorzystane w tym okresie stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi na koniec 13-tego miesiąca. Zgodnie z zasadami dany zwrot nie może jednak przekroczyć 20% wartości energii wprowadzonej do sieci.

INSTALACJA O MOCY 7,6 KW – ROZLICZENIE W MAJU

W teorii oszczędzanie dzięki własnej fotowoltaice brzmi bardzo obiecująco, ale czy faktycznie tak duża inwestycja jest w stanie systematycznie przynosić zadowalające oszczędności? Sprawdźmy to na przykładnie konkretnej instalacji o mocy 7,6 kW wykonanej przez MaxSol  w okolicach Warszawy.

Zasadnicze pytanie brzmi, ile właściciele są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej fotowoltaice w ciągu miesiąca, zakładając, że w maju 2023 ich zużycie energii będzie zbliżonym poziomie, co w maju ubiegłego roku.

Podstawowe dane uzyskane z monitoringu danej instalacji przedstawiamy w tabeli.

Produkcja energii w instalacji568 kWh
Autokonsumpcja457 kWh
Nadwyżka energii111 kWh
Niezbędna do dokupienia ilość energii280 kWh
Cena zakupu prądu1,32 zł/kWh (www.cena-pradu.pl)
Cena sprzedaży prądu do sieci0,5066 zł/kWh (www.pse.pl)
Wartość autokonsumpcji457 * 1,32 = 603,24 zł
Przychód z nadwyżek111 *0,5066 = 56,23 zł
Wartość zakupionej energii280 * 1,32 = 369,60 zł
Wysokość rachunków 369,60  – 56,23 = 313,37 zł

 

Spoglądając na powyższe obliczenia można zauważyć, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym w maju, prosument za rachunki zapłaci ok. 313,37 zł, bazując na aktualnie obowiązujących cenach.

Przy braku instalacji PV

Zużycie energii457 + 280 = 737 kWh
Wartość zużycia energii737 * 1,32 = 972,84 zł

 

Różnica w wysokości rachunków: 972,84 zł – 313,37 zł = 659,47 zł

Z przedstawionych obliczeń wynika, że prosumenci mogą liczyć na ok. 659,47 zł oszczędności. Stanowi to naprawdę atrakcyjny wynik, a należy mieć na uwadze fakt, że najkorzystniejsze miesiące dla fotowoltaiki jeszcze przed nimi.

SPADEK  RCE-M – POWÓD DO ZMARTWIEŃ?

To, że RCE-m za kwiecień spadła do poziomu 506,60 zł nie oznacza, że fotowoltaika przestaje się opłacać. Spoglądając na to, co dzieje się aktualnie na rynku energetycznym, a dodatkowo biorąc pod uwagę wysoki poziom inflacji, proponowana prosumentom cena sprzedaży nadwyżek wydaje się być w dalszym ciągu bardzo korzystną opcją.

Jak pokazuje omawiany przykład instalacji, można zauważyć, że przy danych stawkach, własna fotowoltaiczna w dalszym ciągu pozostaje najlepszym rozwiązaniem na generowanie comiesięcznych oszczędności.

 

Zastanawiasz się nad Własną instalacją fotowoltaiczną? Skontaktuj się z naszymi specjalistami z MaxSol – stworzą dla Ciebie indywidualną ofertę na miarę Twoich potrzeb, abyś mógł cieszyć się niższymi rachunkami, dzięki własnej energii ze słońca.

Maxsol Rce M Maj