Wróć do artykułów

Nowa RCE-m za luty – dobra wiadomość dla prosumentów

Dobra wiadomość dla prosumentów rozliczających się w systemie w net billing – w marcu będą sprzedawać swoje nadwyżki po wyższej cenie niż w ubiegłym miesiącu.

Rynkowa miesięczna cena energii znowu wzrosła a to oznacza, że własna fotowoltaika pozwali generować jeszcze większe oszczędności. Ile dokładnie wynosi aktualna RCE-m i jakich oszczędności w skali miesiąca mogą spodziewać się prosumenci? O tym w dzisiejszym artykule!

 

NET BILLING A RCE-M

Zastanawiając się nad tym, ile można zaoszczędzić dzięki własnej fotowoltaice, należy zacząć od podstaw, czyli od zrozumienia jak działa sposób rozliczania w net billingu.

To stosunkowo nowy system, który obowiązuje od kwietnia 2022 roku i w skrócie – polega na odsprzedaży i odkupie energii. To oznacza, że niewykorzystane przez prosumenta nadwyżki energii z instalacji fotowoltaicznej, będą odsprzedawane do sieci. Natomiast, w przypadku mniej słonecznych miesięcy, a co za tym idzie niewystarczającej produkcji energii z instalacji, prosument będzie musiał ją odkupić.

Do dokonania rozliczeń w net billingu niezbędna jest właśnie średnia rynkowa miesięczna cena energii – czyli stawka po której prosumenci sprzedają nadwyżki do sieci.

 

ILE WYNOSI RCE-M ZA LUTY?

Po jakiej cenie prosumenci będą sprzedawać energię do sieci wyprodukowaną w marcu? Co miesiąc informacja ta budzi wiele emocji – w marcu natomiast zdecydowanie pozytywnych. Dlaczego? Rynkowa miesięczna cena energii znacznie wzrosła względem zeszłego miesiąca, a to dla prosumentów oznacza zwiększenie oszczędności oraz szybszy zwrot inwestycji.

Co ważne, należy mieć świadomość, że nadwyżki energii co miesiąc rozliczane są według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. To znaczy, że w marcu wyprodukowane nadwyżki będą rozliczane według RCE-m wyliczonej na podstawie danych z lutego – tym razem 667,59 zł za każdą megawatogodzinę.

Rynkowa Miesieczna Cena Energii

Jak została wyliczona dana stawka? Odsyłamy do wcześniejszego artykułu, w którym dokładnie wyjaśniamy sposób obliczania RCE-m: Jak wyliczana jest RCE-m?

 

INSTALACJA O MOCY 4,8 KW – ROZLICZENIE W MARCU 

Najczęstszym argumentem przemawiającym za montażem własnej instalacji PV jest realny spadek wysokości rachunków. W teorii wszystko brzmi dobrze, ale czy w rzeczywistości, mimo  początkowych kosztów, panele słoneczne są opłacalne? Sprawdźmy to na przykładzie realizacji wykonanej przez MaxSol w Bydgoszczy dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 4,8 kW i rozlicza się w net-billingu.

Ile dany prosument jest w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca? Załóżmy, że w marcu 2023 jego zużycie energii będzie zbliżone do zeszłorocznego.

Podstawowe dane uzyskane z monitoringu danej instalacji przedstawiamy w tabeli.

Produkcja energii w instalacji262.97 kWh
Autokonsumpcja240 kWh
Nadwyżka energii12.97 kWh
Niezbędna do dokupienia ilość energii295 kWh
Cena zakupu prądu0,82 zł/kWh (www.cena-pradu.pl)
Cena sprzedaży prądu do sieci0,66759 zł/kWh (www.pse.pl)
Wartość autokonsumpcji240 * 0,82 = 196,80zł
Przychód z nadwyżek12.97 *0,66759 = 8,66zł
Wartość zakupionej energii295 * 0,82 = 241,90 zł
Wysokość rachunków

241,90 – 8,66 = 233,24zł

Spoglądając na powyższe obliczenia można zauważyć, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym w marcu, prosument za rachunki zapłaci ok. 233,24zł, bazując na aktualnie obowiązujących cenach.

Przy braku instalacji PV

Zużycie energii240 + 295 = 535 kWh
Wartość zużycia energii535 * 0,82 = 438,70 zł

 

W sytuacji, gdyby dany prosument nie posiadał instalacji fotowoltaicznej, w marcu mógłby spodziewać się rachunków wynoszących aż 438,70 zł.

Różnica w wysokości rachunków: 438,70zł – 233,24zł = 205,46zł

Marzec to miesiąc, w którym ilość słońca z dnia na dzień jest coraz większa, a co za tym idzie produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej stopniowo wzrasta. W przypadku omawianej instalacji, jej właściciel, zaledwie w ciągu tego miesiąca, jest w stanie zaoszczędzić ok. 205zł, a trzeba mieć na uwadze, że okres letni, pozwalający na największe uzyski jeszcze przed nim.

 

CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W FOTOWOLTAIKĘ?

Nie mamy wątpliwości, fotowoltaika zdecydowanie zalicza się do opłacalnych inwestycji generujących znaczne oszczędności. Ceny paneli fotowoltaicznych w ostatnich latach spadły, a jednocześnie stawki za energię elektryczną systematycznie rosną. Ponadto, obowiązujący system rozliczeń, czyli net billing, umożliwia prosumentom sprzedaż nadwyżek energii do sieci po cenach zbliżonych do rynkowych. Wniosek z tego jest prosty – własna instalacja fotowoltaiczna to czysty zysk.

 

Przytłaczają Cię aktualne ceny energii? Zastanawiasz się nad instalacją fotowoltaiczną? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z MaxSol, którzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę, byś mógł cieszyć się własną energią ze słońca, a w rezultacie dużo niższymi rachunkami.

Blog Maxsol