Wróć do artykułów

Dodatek osłonowy 2022

Dodatek osłonowy jako odpowiedź na rosnące ceny gazu i prądu. Kto będzie mieć możliwość ubiegania się o dotację?

Dodatek osłonowy to część Tarczy antyinflacyjnej, będzie on przyznawany do rachunków za energię elektryczną i gaz. Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis, który wprowadził w życie to dofinansowanie. Na dodatek osłonowy, na razie nie mogą liczyć przedsiębiorstwa, ponieważ dotacja jest przeznaczona dla jedno- i wieloosobowych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy – kto może się ubiegać?

Zadaniem dodatku osłonowego jest redukcja efektów podniesienia cen za energię elektryczną i gaz. W projekcie dokładnie określono, kto może starać się o dotację, są to gospodarstwa jednoosobowe, których przeciętny miesięczny dochód wynosi 2100 zł lub mniej oraz gospodarstwa wieloosobowe, których dochód na jedną osobę wynosi do 1500 zł.

Dodatek osłonowy – ile wynoszą dopłaty?

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • 4-5 osobowe Gospodarstwo otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W dodatku osłonowym działać będzie tzw. Zasada złotówka za złotówkę, czyli dodatek będzie przyznawany nawet po przekraczaniu wyznaczonego poziomu dochodów. Kwota wypłaty będzie zmniejszana o wielkość przekroczenia kryterium dochodowego, co więcej minimalna wypłata dodatku osłonowego to 20 zł.

Dodatek osłonowy – terminy składania wniosków

W celu uzyskania dodatku osłonowego trzeba złożyć prawidłowy wniosek:

  • do 31 stycznia 2022 r. lub
  • do 31 października 2022 roku.

Wniosek złożony do 31 stycznia 2022 r., gwarantuje wypłatę w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 października 2022 r. To cała wypłata zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu gminy.

Wzrost cen gazu i prądu

Warte przypomnienia jest to, że 17 grudnia 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE) podjął decyzję, w której wydał polecenie wzrostu cen gazu i prądu. Od 2022 roku cena za energię elektryczną wzrośnie o ok. 24 %. Także cena za gaz wzrośnie o ok. 54%.

Poznaj więcej szczegółów na temat podwyżek TUTAJ.

 

 

Dodatek Osłonowy