Wróć do artykułów

Nowe zasady rozliczania Prosumentów w 2022 roku

Ministerstwo klimatu proponuje nowe zasady rozliczenia Prosumentów od 1 stycznia 2022 roku. Zamiast dotychczasowego systemu upustów, rząd ma zamiar wprowadzić system rozliczenia kwotowego za energię elektryczną dla nowych instalacji pv, powstałych od 1 stycznia 2022 roku. Zobacz, co się zmieni w dotychczasowych warunkach prosumenckich.

Jakie zamiany nas czekają w następnym roku?

Od 1 stycznia 2022 roku zniknie system upustów, który do tej pory przekonał aż 500 tys. gospodarstw domowych i firm do założenia instalacji fotowoltaicznych. Zamiast tego będziemy odsprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną z przydomowych instalacji pv po określonych stawkach i zakupywać w okresach niedoboru po cenach zgodnie z taryfą danego operatora energetycznego. Takie rozwiązanie może w znaczący sposób wpłynąć na opłacalność instalacji fotowoltaicznych.

Obecny system upustów gwarantuje Prosumentom rozliczanie się z zakładem energetycznym na zasadach barterowych. Prosumenci posiadający instalacje pv o mocy do 10 kWp mogą w ciągu roku odebrać 80% wyprodukowanej i oddanej do sieci energii elektrycznej, czyli 0,8 wartości odprowadzonego prądu. Natomiast dla instalacji pv o mocy powyżej 10 kWp współczynnik ten wynosi 0,7 – czyli 70% wyprodukowanej energii w ciągu roku wraca do Prosumentów.

Inwestorzy, którzy uruchomią instalację fotowoltaiczną do 31 grudnia 2021 roku, zachowają prawo do rozliczeń na obecnych zasadach przez następne 15 lat. Instalacje uruchomione od 1 stycznia 2022 roku przechodzą na nowy system rozliczeń.

Jak będzie wyglądał nowy system rozliczeń Prosumentów?

Zgodnie z projektem nowelizacji OZE każdy, kto uruchomi swoją instalację fotowoltaiczną od 1 stycznia 2022 roku będzie mógł sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną, po cenie znacznie niższej od ceny rynkowej, którą Prosument będzie musiał zakupić od zakładu energetycznego w okresach niedoboru. W tym wypadku będzie obowiązywała stawka taryfowa, zgodnie z którą dany odbiorca energetyczny ma podpisaną umowę z operatorem.

Nadwyżki energii będą skupywane po średniej cenie energii na rynku komercyjnym z poprzedniego kwartału. Stawka komercyjna jest publikowana przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki za dany kwartał. Za ostatni kwartał 2020 roku wynosi ona 256,22 zł/MWh. Za pierwszy kwartał 2021 roku jeszcze nie opublikowano danych.

Natomiast cena energii, po jakiej prosumenci będą kupować energię w okresach niedoboru, będzie ustalana zgodnie z bieżącą taryfą operatora.  Obecnie ona wynosi 667 zł/MWh.

Z tego wynika, że do zakupionej energii dopłacimy ponad drugie tyle. Jak wyliczyli eksperci, na obecną chwilę jest to kwota o ok. 160% wyższa od proponowanej ceny zakupu.

Jak wpłynie to na opłacalność montażu fotowoltaiki w 2022 roku?

Przeciętne gospodarstwo domowe rocznie zużywa ok. 4500 kWh energii elektrycznej. Bez instalacji fotowoltaicznej rocznie płaci ok. 3000 zł za prąd. Po założeniu instalacji solarnej o mocy 5,5 kWp, roczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego wynosi ok. 100 zł – w systemie upustów.

Po nowelizacji zasad rozliczania od 2022 roku, gospodarstwa domowe, które płaciły rocznie ok. 3000 zł za energię elektryczną, po założeniu instalacji fotowoltaicznej w następnym roku zaoszczędzą już tylko 1000 zł z energii zużywanej. Natomiast będą musiały zakupić energię elektryczną za ok. 2000 zł, z czego z energii odprowadzonej do sieci z własnej instalacji pv odzyskają tylko niespełna połowę.

Nowe zasady rozliczeń mogą w dużej mierze źle wpłynąć na rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych. Niemniej jednak Ministerstwo uspakaja, że nowe ceny odkupu nie zamykają drogi do podpisywania umów sprzedaży energii na korzystniejszych warunkach. Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy takie warunki zaproponują największe koncerny energetyczne na rynku. Ale na pewno konkurencyjne stawki będą chciały przygotować prywatni sprzedawcy prądu. Co w dużej mierze wpłynie na monopolizację rynku energetycznego.

Jednocześnie szacuje się, że do końca tego roku, popyt na instalacje fotowoltaiczne może być zdecydowanie większy niż przed końcem ubiegłego roku, kiedy to jeszcze trwała druga edycja programu „Mój Prąd”. Obecny system upustów w obliczu nowych zasad jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Zatem wiele gospodarstw domowych i małych firm, które do tej pory nie zdecydowały się jeszcze na założenie instalacji fotowoltaicznej, będą chciały zainwestować w fotowoltaikę do końca tego roku, aby jeszcze rozliczać się w dotychczasowym systemie upustów.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami już dzisiaj!

 

Nowe zasady rozliczania Prosumentów w 2022 roku