Wróć do artykułów

Prognoza cen prądu 2021

Prognoza cen prądu na podstawie źródeł z pierwszej otwartej platformy danych energetycznych w Polsce oraz Polityki energetycznej Polski

Jak możemy przeczytać na stronie energy.instrat.pl „Platforma jest pierwszym w Polsce bankiem danych z sektora energetyki, górnictwa i klimatu w Polsce, stworzonym i rozwijanym przez Fundację Instrat. Prezentowane dane pochodzą z różnych źródeł polskich i zagranicznych.” Na platformie możemy samodzielnie dokonać analizy danych z wybranych, wiarygodnych źródeł, porównać ceny energii elektrycznej na przełomie lat oraz zapoznać się ze scenariuszami cen energii.

Dzięki szybkiej analizie sprawdziliśmy ceny energii elektrycznej w dniu 25 marca 2020 roku i porównaliśmy je ze stanem na dzień 25 marca 2021. Wnioski są proste i niepokojące. Cena rynkowa energii w dniu 25 marca 2020 roku wynosiła 152 zł za jedną megawatogodzinę, zaś dziś jest to kwota dwukrotnie wyższa – 304 zł za jedną megawatogodzinę. Analiza została wykonana na podstawie dziennej bazowej ceny prądu na Towarowej Giełdzie Energii – TGE Base. Wszystko wskazuje na to, że te wysokie ceny zostaną z nami na dłużej.

Jedną ze składowych cen energii dla gospodarstw domowych jest opłata mocowa. Dopłata do rynku mocy w 2021 roku wynosi od 2,30 zł do 12,87 zł brutto w zależności od zużycia energii, a wpływy z tejże opłaty mają być pokryciem wysokich kosztów utrzymania elektrowni węglowych. Analizując dane z lat poprzednich i obecną sytuację na rynku cen energii elektrycznej oraz przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 2 lutego 2021 roku „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”, możemy już dziś wysnuć wniosek, że koszty energii dla odbiorów będą nadal rosnąć. Jak wskazuje PEP2040 zależność Polski od paliw węglowych, szkodliwych dla środowiska i nieopłacalnych, jest znacznie wyższa niż w innych państwach Unii Europejskiej. Polityka zakłada sprawiedliwą transformację, którą zgodnie z deklaracjami mamy przejść do roku 2040. Najistotniejsze w transformacji dla indywidualnych odbiorów energii będzie aby ceny energii nie pogłębiały ubóstwa energetycznego i były akceptowalne społecznie, jednak w PEP2040 czytamy również, że „Na skutek głębokich przekształceń sektora paliwowo-energetycznego następować może wzrost kosztów energii.”  Optymistyczny scenariusz jest taki, że przy sprawnej transformacji uda się osłonić indywidualnych odbiorów energii przed znacznym wzrostem cen energii, jednakże ww. analizy wskazują na sytuację zupełnie odwrotną, skoro w ciągu tylko jednego roku ceny skoczyły dwukrotnie.

Dobra informacja jest taka, że wg PEP 2040 ok 80% nakładów finansowych z sektora wytwórstwa energii elektrycznej ma zostać przeznaczone na odnawialne źródła energii i polityką jądrową. Znaczący wzrost roli OZE jest jednym z założeń transformacji energetycznej Polski, decydujące są tutaj czynniki środowiskowe oraz spadające koszty wytwarzania energii przez technologie OZE. Dlatego też ważnym elementem już teraz jest angażowanie indywidualnych odbiorów energii w jej wytwarzanie, sprzedaż oraz magazynowanie, co pozwoli uniezależnić się od wysokich cen energii elektrycznej wytwarzanej w konwencjonalny sposób.

Na bieżąco będziemy monitorować sytuację na TGE Base, zachęcamy do tego również naszych Klientów i czytelników. Warto już dziś zdecydować się na inwestycję w  instalację fotowoltaiczną i w odnawialne źródła energii.

Źródła: https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow oraz http://energy.instrat.pl/

 

Prognoza Cen Prądu