Wróć do artykułów

Nowa rynkowa miesięczna cena energii – jak wpływa na opłacalność fotowoltaiki?

Od 11 września rynkowa miesięczna cena energii wynosi  1023,42 zł/MWh. Niewielu zdaje sobie sprawę, skąd bierze się ta kwota oraz w jaki sposób oddziałuje ona na opłacalność fotowoltaiki. Czy prosumenci powinni się cieszyć ze wzrostu RCEm, czy wręcz przeciwnie – są powody do obaw?

Czym jest RCEm i jak jest wyliczana?

Na podstawie bieżącej ceny skupu energii można przewidywać zysk z posiadania fotowoltaiki. Ta stawka wyliczana jest jako średnia cen energii z poprzedniego miesiąca.

Do obliczania rynkowej miesięcznej ceny energii PSE korzysta z konkretnego wzoru.

Rcem Ustawa — Kopia

Wzór na RCEm, źródło: Dz. U. 2015 poz. 478

Et – sumaryczny wolumen energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w okresie rozliczania niezbilansowania t przez prosumentów energii odnawialnej oraz prosumentów zbiorowych energii odnawialnej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach lub małych instalacjach, przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, posiadających bezpośrednie połączenia z siecią przesyłową oraz posiadających zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych z co najmniej 200 000 odbiorcami końcowymi [MWh],

RCEt – rynkową cenę energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, w okresie rozliczania niezbilansowania t, przy czym jeżeli RCEt ma wartość ujemną dla danego okresu t, to dla tego okresu t przyjmuje się RCEt równą zero [zł/MWh],

T – zbiór okresów rozliczania niezbilansowania w miesiącu.

Dla wielu prosumentów podany wzór jest niezrozumiały, nie ma w tym nic dziwnego. Nie każdy musi mieć specjalistyczną wiedzę z zakresu energetyki, dlatego w skrócie przedstawiamy, o co chodzi. RCEm jest ważona wolumenem energii wprowadzonej do sieci przez wszystkich prosumentów, a dane dotyczą pięciu operatorów: ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., PGE Dystrybucja S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja.

Krótko mówiąc, właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedając swoje nadwyżki do sieci działają na takiej samej zasadzie, co elektrownie, dlatego im droższy prąd, tym więcej są w stanie zarobić na wyprodukowanych nadwyżkach.

Jak zmieniła się RCEm na przestrzeni ostatnich miesięcy?

Miesięczne rynkowe ceny prądu publikowane są od niedawna, ale już zauważalna jest tendencja wzrostowa, która pozytywnie oddziałuje na opłacalność fotowoltaiki. Poniższy wykres pokazuje, jak wyglądało to w ostatnich miesiącach.

Llll

Zarabianie na fotowoltaice w praktyce

Weźmy pod uwagę przykład realizacji wykonanej przez MaxSol w okolicach Gdańska dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 7 kW i rozlicza się w net-billingu.

Przeanalizujemy, ile właściciele są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że we wrześniu 2022 zużyją zbliżoną ilość prądu, co we wrześniu roku ubiegłego.

Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w wrześniu 2021, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

  • Produkcja energii w instalacji: 955,434 kWh
  • Zużycie energii: 189,259 kWh
  • Nadwyżka energii: 766,175 kWh
  • Niezbędna do dokupienia ilość energii: 492,119 kWh
  • Cena zakupu prądu: 0,7 zł/kWh (http://cena-pradu.pl/)
  • Cena sprzedaży prądu do sieci: 1,02342 zł/kWh (https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej)

Przy uwzględnieniu powyższych wartości, jesteśmy w stanie oszacować oszczędności wynikające z posiada systemu paneli fotowoltaicznych w net-billingu. Jak to wyliczyć?

  • Wartość autokonsumpcji: 189,259 * 0,7 = 132,48 zł
  • Przychód z nadwyżek energii: 766,175 * 1,02342 = 784,12 zł
  • Wartość zakupionej energii: 492,119 * 0,7 = 344,48 zł

Sprzedaż prądu przez prosumenta to nie zysk, ponieważ nie uwzględnia kosztów energii, którą trzeba kupić. W takiej sytuacji prosument płaci dystrybutorowi kwoty wynikające z jego taryfy i zużycia prądu.

  • Faktyczny zysk: 784,12 – 344,48 = 439,64 zł

Z prostej kalkulacji wynika, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym we wrześniu, prosument zarobiłby 439,64 zł ze sprzedaży prądu, przyjmując aktualne obowiązujące ceny. W skali roku natomiast ok. 5 000 zł.

Produkuj własną energię i zarabiaj

Rosnące ceny energii elektrycznej, inflacja i system rozliczeń, dzięki któremu klienci końcowi mogą realnie zarabiać na fotowoltaice, sprawiają że inwestycja w domową elektrownię słoneczną jest korzystna jak nigdy dotąd.

Czy fotowoltaika się opłaca? Zdecydowanie tak! I teraz jest bardzo dobry moment na decyzję.

Jeżeli chcesz obniżyć rachunki za energię elektryczną, uchronić swoje oszczędności przed inflacją i zacząć zarabiać na sprzedaży energii – skontaktuj się z MaxSol. Nasi doradcy energetyczni pomogą dobrać komponenty i odpowiednią wielkość systemu, aby zaspokoić potrzeby energetyczne i spełnić wszystkie oczekiwania.

Dodaj Nagłówek