Wróć do artykułów

Prosument lokatorski – program dofinansować do OZE dla wspólnot i spółdzielni

Prosument lokatorski – kim jest i czemu w ostatnim czasie zrobiło się tak głośno na jego temat?

W listopadzie Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nowy program dofinasowań do OZE skierowany do wspólnot i spółdzielni, czyli segmentu, którego członkowie na potrzeby programu nazwani zostali właśnie – prosumentami lokatorskimi.

Tu powstają zasadnicze pytania, kiedy i do jakich inwestycji możliwe będzie uzyskanie zapowiadanych dotacji? Przychodzimy z odpowiedziami!

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest umożliwienie lokatorom uzyskania korzyści z produkcji własnej energii elektrycznej. To rozwiązanie ma jednocześnie pobudzić rynek fotowoltaiczny wśród właścicieli budynków wielorodzinnych w Polsce.

Prosument lokatorski

Prosument lokatorski to nowy podmiot, który odnosi się do wspólnot i spółdzielni.

Według oficjalnej definicji stworzonej na potrzeby nowego programu, to odbiorca końcowy, który wytwarza energię na własne potrzeby wyłącznie w mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.

Inwestycje finansowane w ramach programu

Granty dla prosumentów lokatorskich będą przyznawane do:

– zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji fotowoltaicznej

– modernizacji instalacji fotowoltaicznej, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o min. 25%

– zakupu oraz montażu urządzeń wspomagających – magazynów energii i pomp ciepła

Jak powinna wyglądać instalacja PV prosumenta lokatorskiego?

Fotowoltaika prosumenta lokatorskiego powinna spełniać kilka zasadniczych warunków, by móc kwalifikować się do nowego programu dofinansować.

Przede wszystkim wymagane jest, by tego typu instalacja była bezpośrednio przyłączona do sieci oraz posiadała własny, indywidualny licznik.

Pod względem miejsca montażu, może znajdować się zarówno na dachu, jak i w sąsiedztwie budynku, jednak niezależnie od wybranej opcji, musi zostać przyłączona do sieci danego budynku.

O jakiej wysokości wsparcia mowa?

Program dofinansowań do OZE dla prosumentów lokatorskich przewiduje zwrot do 50% kosztów instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO.

Kiedy składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie z nowego programu dla prosumentów lokatorskich będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego już od 1 lutego 2023 roku.

Jak będzie rozliczany prosument lokatorski?

Prosument lokatorski będzie rozliczany zgodnie z systemem net-billingu, czyli tak samo jak gospodarstwa domowe.

Oznacza to, że ilość wprowadzanej energii będzie rejestrowana przez operatora systemu elektroenergetycznego. Na koniec okresu rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany będzie do przeliczania energii z godzin z nadwyżką na wartości pieniężne po rynkowej cenie, a następnie do odliczenia danej wartości od rachunku za energię pobraną. To rozwiązanie pozwoli odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego.

Po więcej szczegółów odnośnie projektu, odsyłamy na oficjalną stronę rządową:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego   

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

 

Podsumowując, fotowoltaika w przypadku budynków wielorodzinnych zdecydowanie się opłaca. Pozwala na generowanie własnej, taniej i czystej energii elektrycznej oraz istotnych oszczędności na rachunkach za prąd, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej. Dodatkowo, biorąc pod uwagę atrakcyjny system rozliczeń, a także najnowszy projekt dofinansowań dla prosumentów lokatorskich, odpowiedź na pytanie, czy decydować się na inwestycje w fotowoltaikę, wydaje się być prosta.

Masz pytanie odnoście najnowszego programu rządowego skierowanego do wspólnot i spółdzielni? Skontaktuj się z naszymi specjalistami z MaxSol, którzy udzielą Ci konkretnych odpowiedzi i rozwieją Twoje wątpliwości w tym temacie.

 

Blog Maxsol (11)