Wróć do artykułów

Wniosek o Mój Prąd 4.0 – wzory dokumentów i instrukcja składania

Można już składać wniosek o dofinasowanie fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 4.0. Dofinansowanie otrzymają prosumenci, którzy poprawnie wypełnili wniosek. Przedstawiamy instrukcję, jak poprawnie wypełnić wniosek o dotację do fotowoltaiki. 

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania z programu Mój Prąd 4.0 jest przejście na nowy system rozliczania z nadwyżek, czyli net-billing.

Mój Prąd 4.0 – wniosek

Pierwszym krokiem do złożenia wniosku jest przygotowanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Do tego przygotuj zaświadczenie lub oświadczenie na potwierdzenie, że rozliczasz się na zasadach systemu net-billing. Dokument musi być podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej.

Wzór dokumentu:

Zaświadczenie net-billing

Zbierz faktury za fotowoltaikę

Ponadto należy przygotować faktury lub imienne paragony za dostawę i montaż fotowoltaiki oraz dodatkowych komponentów, na które można otrzymać dofinansowanie (np. magazyn energii).

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie wszystkich potwierdzeń na to, że dokonałeś płatności za fotowoltaikę. Mogą to być np.:

  • Potwierdzenia przelewów elektronicznych,
  • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca gotówkę,
  • oświadczenie wnioskodawcy lub sprzedawcy o otrzymaniu płatności (z numerem dokumentu, kwoty  i daty dokonania płatności)
  • oświadczenie wnioskodawcy ze wskazaniem numeru faktury lub paragonu, kwoty i daty opłaty w pełnej wysokości:

Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności

Zaświadczenie OSD i odbiór prac montażowych

Należy także przygotować zaświadczenie OSD, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia fotowoltaiki do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Oto wzór dokumentu:

Wzór zaświadczenia OSD

Dodatkowo, jeśli zdecydowałeś się na zakup magazynu energii, przygotuj dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu lub uruchomienia tego urządzenia.

Każdy montaż instalacji fotowoltaicznej powinien zakończyć się protokołem odbioru prac. Zeskanuj ten dokument. Jeśli samodzielnie zamontowałeś dodatkowe elementy, które zostały objęte dotacją (magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania energią HEMS/ EMS), wypełnij dodatkowy protokół odbioru prac wykonawcy.

Protokół odbioru prac od wykonawcy [pdf]

Natomiast jeśli wniosek składasz w imieniu osoby ubiegającej się o dofinansowanie Mój Prąd 4.0, wypełnij pełnomocnictwo według wzoru:

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku Mój Prąd [pdf]

WAŻNE: Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane lub być w formie elektronicznej. Jeśli posiadasz kilka faktur lub innych dokumentów tej samej kategorii, zeskanuj je do jednego pliku lub skompresuj do pliku (zip lub rar).

Składanie wniosku o dotację Mój Prąd 4.0

Teraz pozostało już tylko przejść do Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW i założyć tam swoje konto. Do tego będzie potrzebny profil zaufany lub e-dowód.

Generator wniosków jest intuicyjny i uzupełniony o instrukcje i komunikaty. Jeśli będziesz mieć trudności w korzystaniu z generatora wniosków, możesz skorzystać też z Instrukcji składania wniosków NFOŚiGW. Pamiętaj, że w miejscu, gdzie pisujesz kwotę dofinansowania w nowej edycji programu możesz podać 4 lub 5 tys. zł, (a nie 3 tys. zł jak było do tej pory). Łącznie w ramach programu Mój Prąd 4.0 możesz otrzymać nawet 20 500 zł dotacji:

  • 4 000 zł na fotowoltaikę lub 5 000 zł przy zakupie innych elementów,
  • 7 500 zł na magazyn energii,
  • 5 000 zł na magazyn ciepła,
  • 3 000 zł na system zarządzania HEMS/EMS,

Dotacja obejmuje właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy przyłączyli ją do sieci po 31 stycznia 2020 r. Jednak nawet ci prosumenci, którzy do tej pory rozliczali się za pomocą systemu upustów (net-metering), musza przejść na net-billing, by móc skorzystać z dotacji.

Fotowoltaika dla każdego z MaxSol

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na zakup instalacji fotowoltaicznej, teraz jest odpowiedni moment. W MaxSol otrzymasz najwyższej jakości kompleksowe wsparcie przy doborze instalacji. Gwarantujemy, że Twoja instalacja wykonana przez firmę MaxSol będzie sprawna i wydajna przez dziesiątki lat, do tego w przystępnej cenie.

Projekt Bez Tytułu (20)