Wróć do artykułów

Rynkowa cena energii na październik – powód do zmartwień?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały nową rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej na październik. Tym razem jest nieco niższa. Czy to powód, by prosumenci zaczęli martwić się o swoje oszczędności z posiadania fotowoltaiki?

Ile wynosi nowa RCE-m?

Dla prosumentów, którzy rozliczają nadwyżki energii wprowadzonej do sieci w systemie net-billingu, kluczowa dla opłacalności jest właśnie rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej. Co miesiąc podawana jest przez Operatora Informacji Rynku Energii, którego zadania wypełnią Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na jej podstawie obliczana jest kwota depozytu prosumenckiego.

11 października PSE opublikowały RCE-m na październik. Wynosi 0,71192 zł/kWh.  Krótko mówiąc, oznacza to, że energia, którą prosument odda do sieci jako nadwyżka w październiku, zostanie przeliczona po tej cenie i zasili jego depozyt na koncie prowadzonym przez sprzedawcę energii.

W tym miesiącu po raz pierwszy wartość RCE-m spadła względem wartości z poprzedniego miesiąca.

Uspokajamy jednak wszystkich posiadaczy instalacji fotowoltaicznych – w dalszym ciągu proponowana wartość jest wysoka i zapewni relatywnie szybki czas zwrotu z inwestycji.

Zakładając, że październiku 2022 roku instalacja odda do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie zapisana kwota 711,92 zł. To wartość, którą prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów zakupu energii pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Natomiast niewykorzystane przez ten czas środki, czyli nadpłata, zostanie zwrócona prosumentowi na koniec 13. miesiąca. Wartość ta nie może jednak przekroczyć 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób obliczana jest RCE-m – zapraszamy to artykułu, w których pokazujemy na jakiej zasadzie jest wyliczana: https://maxsol.pl/nowa-rynkowa-miesieczna-cena-energii-jak-wplywa-na-oplacalnosc-fotowoltaiki/

Jakich oszczędności można się spodziewać przy instalacji o mocy 8,4 kW?

Dla zobrazowania, jak miesięczna cena rynkowa wpływa na oszczędności prosumentów, możemy spojrzeć na przykład realizacji wykonanej przez MaxSol w Słupsku,  dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 8,4 kW i rozlicza się w net-billingu.

Przeanalizujemy, ile właściciele są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że w październiku 2022 zużyją zbliżoną ilość prądu, co w październiku roku ubiegłego. Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w październiku 2021, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

Produkcja energii w instalacji: 500,8 kWh

Autokonsumpcja: 220,9 kWh

Nadwyżka energii: 279,9 kWh

Niezbędna do dokupienia ilość energii: 530,5 kWh

Cena zakupu prądu: 0,7zł/kWh (http://cena-pradu.pl/)

Cena sprzedaży prądu do sieci: 0,71192 zł/kWh (https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej)

Wartość autokonsumpcji: 220,9 * 0,7 = 154,63 zł

Przychód z nadwyżek energii: 279,9 * 0,71192 = 199,27 zł

Wartość zakupionej energii: 530,5 * 0,7 = 371,35 zł

199,27 – 371,35 = – 172,08 zł 

Z prostej kalkulacji wynika, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym w październiku, prosument za energię zapłaci jedynie 172,08 zł, przyjmując aktualne obowiązujące ceny.

Przy braku instalacji fotowoltaicznej:

Zużycie energii: 220,9 + 530,5 = 751,4 kWh

Wartość zużycia energii: 751,4 * 0,7 = 525,98 zł

W przypadku, gdyby właściciel analizowanego gospodarstwa domowego nie posiadał instalacji fotowoltaicznej, szacowane rachunki za energię w październiku wyniosłyby zdecydowanie więcej, ponieważ ok. 525,98 zł.

Różnica w wysokości rachunków: 525,98 – 172,08 = 353,9 zł

Październik to miesiąc, w którym ilość słońca jest mniejsza, niż w okresie wakacyjnym, a mimo wszystko, własna instalacja pozwala obniżyć rachunki o ponad połowę. W czasie największego nasłonecznia, przede wszystkim czerwiec-sierpień, prosumenci są w stanie uzyskać dużą nadwyżkę energii. Wpływa to na zwiększenie depozytu na koncie prosumenta, który całkowicie, bądź w znacznym stopniu, pozwala pokryć koszt zakupu niezbędnej energii np. zimą.

Czy nowa RCE-m to powód do zmartwień?

To, że RCE-m w październiku spadła do poziomu 0,71192 zł/kWh nie powinno w żaden sposób zagrozić opłacalności inwestycji we własną fotowoltaikę. Spoglądając na aktualną sytuację na rynku energetycznym, proponowana prosumentom cena sprzedaży nadwyżek wydaje się być w dalszym ciągu bardzo korzystną opcją. Jak pokazuje przykład konkretnej instalacji, można zauważyć, że przy danych stawkach, własna fotowoltaiczna pozwala na znaczne oszczędności.

W bliskiej perspektywie czekają nas kolejne podwyżki cen prądu. Produkowanie własnej energii ze słońca, konsumowanie jej na własne potrzeby oraz odsprzedawanie nadwyżek do sieci, będzie jedynym sposobem na ochronienie się przed stale rosnącymi rachunkami za prąd.

Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Maxsol. Odpowiedzą na wszystkie pytania oraz stworzą ofertę na miarę Twoich potrzeb.

Blog Maxsol (2)