Wróć do artykułów

Spadek RCE-m – czy fotowoltaika dalej się opłaca?

Miesięczna rynkowa cena energii na listopad znacznie spadła względem wcześniejszych miesięcy. Nie jest to dobra informacja dla prosumentów, ale czy oznacza koniec opłacalności fotowoltaiki?

Ile wynosi nowa RCE-m?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że indeks RCEm za listopad wyniósł 577,24 zł/MWh, a zatem taka stawka będzie przyjmowana dla energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów w tym miesiącu.

Oznacza to, że jeśli w listopadzie 2022 roku instalacja odda do sieci 1.000 kWh nadwyżek, na koncie prosumenckim zostanie zapisana kwota 577,24 zł. To wartość, którą prosument będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Środki, które nie zostaną wykorzystane w tym czasie, będą stanowić nadpłatę, która zostanie zwrócona prosumentowi na koniec 13. miesiąca. Zwrot ten nie przekroczy jednak 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu.

Na jakiej zasadzie PSE ustala RCE-m? Odsyłamy do naszego wcześniejszego artykułu (kliknij tutaj, aby dowiedzić się więcej)  , w którym przedstawiamy cały schemat wyliczeń.

Ile można zaoszczędzić dzięki instalacji o mocy 9 kW w listopadzie?

Czynnikami, które bezpośrednio oddziałują na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę jest przede wszystkim nieuchronny wzrost cen energii, ale także możliwa niestabilność sektora energetycznego, czyli zapowiadane czasowe wyłączenia dostaw energii, czy ograniczania mocy sieci, którymi coraz część straszą nas eksperci.

Dla zobrazowania, jak miesięczna cena rynkowa wpływa na oszczędności prosumentów, możemy spojrzeć na przykład realizacji wykonanej przez MaxSol w Gdańsku,  dla gospodarstwa domowego, które korzysta z instalacji o mocy 9 kW i rozlicza się w net-billingu.

Przeanalizujemy, ile właściciele są w stanie zaoszczędzić dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej w ciągu miesiąca, zakładając, że w listopadzie 2022 zużyją zbliżoną ilość prądu, co w listopadzie roku ubiegłego. Poniżej znajdują się podstawowe dane uzyskane w listopadzie 2021, na bazie których dokonamy najważniejszych obliczeń:

Produkcja energii w instalacji: 268,2 kWh

Autokonsumpcja: 212,3 kWh

Nadwyżka energii: 55,9 kWh

Niezbędna do dokupienia ilość energii: 710,2 kWh

Cena zakupu prądu: 0,7zł/kWh (http://cena-pradu.pl/)

Cena sprzedaży prądu do sieci: 0,57724 zł/kWh (https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej)

Wartość autokonsumpcji: 212,3 * 0,7 = 148,61 zł

Przychód z nadwyżek energii:  55,9 * 0,57724 = 32,26 zł

Wartość zakupionej energii: 710,2 * 0,7 = 497,14 zł

32,26 – 497,14 = – 464,88 zł 

Spoglądając na otrzymane wyniki można łatwo zauważyć, że przy zużyciu i produkcji takiej samej ilości energii, co w roku ubiegłym w listopadzie, prosument za rachunki zapłaci ok. 464,88 zł, przyjmując aktualne obowiązujące ceny.

Przy braku instalacji fotowoltaicznej:

Zużycie energii: 212,3 + 710,2 = 922,5 kWh

Wartość zużycia energii: 922,5 * 0,7 = 645,75 zł

W sytuacji, gdyby dany prosument nie posiadał instalacji fotowoltaicznej, w samym listopadzie mógłby spodziewać się rachunków wynoszących aż 645,75 zł.

Różnica w wysokości rachunków: 645,75 zł – 464,88 zł = 180,87 zł

Przedstawione obliczenia jednoznacznie pokazują, że nawet przy nieco niższej RCE-m, w porównaniu w poprzednimi miesiącami, własna instalacja fotowoltaiczna pozwoli znacznie obniżyć przyszłe rachunki za prąd.

Listopad jest jednym z najmniej słonecznych miesięcy, a mimo wszystko, prosumenci mogą liczyć na konkretne oszczędności, co łącznie w skali roku, przełoży się na bardzo atrakcyjne kwoty.    

Czy fotowoltaika jeszcze się opłaca?

Czy nowa RCE-m na listopad oznacza koniec opłacalności fotowoltaiki? Absolutnie nie! Należy spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Sytuacja na rynku energii elektrycznej z miesiąca na miesiąc wygląda coraz gorzej. Ceny szybują w górę, nie dając żadnej nadziei na tendencję spadkową w najbliższym czasie. Z tego względu w dalszym ciągu produkowanie własnej energii ze słońca, konsumowanie jej na bieżąco i odsprzedawanie wyprodukowanych nadwyżek do sieci, jest najskuteczniejszym sposobem na ochronę przed wysokimi rachunkami za prąd.

Zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z MaxSol, którzy stworzą ofertę na miarę Twoich potrzeb oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Blog Maxsol (3)