Wróć do artykułów

Podatek od fotowoltaiki – czy zostanie wprowadzony?

Nowelizacja ustawy o OZE i związane z nią przepisy zasiały w inwestorach ziarno niepewności dotyczące tego, czy podatek od fotowoltaiki nie okaże się kolejną nowością, na którą powinni się przygotować. Obciążenie podatkowe wpłynęłoby w widocznym stopniu na skalę korzyści płynących z posiadania instalacji fotowoltaicznej. W dzisiejszym artykule analizujemy obecną sytuację związaną z opodatkowaniem fotowoltaiki i odpowiadamy na pytanie, czy wprowadzenie podatku od niej jest realną perspektywą.

Podatki a fotowoltaika – jaka wygląda aktualna sytuacja w tym obszarze?

Zmiana zasad rozliczania fotowoltaiki, która nastąpiła wraz z nowelizacją ustawy o OZE, wprowadziła niemałe zamieszanie wśród osób zainteresowanych inwestycją w instalacje PV. Wśród modyfikacji wynikających z nowych przepisów znajduje się m.in. zastąpienie systemu net-meteringu systemem net-billingu. Zanim rozstrzygniemy, czy wprowadzone regulacje przewidują podatek od paneli fotowoltaicznych w 2022 roku, przyjrzyjmy się temu, jak aktualnie prezentują się przepisy dotyczące opodatkowania fotowoltaiki.

Podatek dochodowy

W obecnej sytuacji właściciele mikroinstalacji PV, którzy produkują energię elektryczną na własne potrzeby, nie są obciążeni obowiązkami podatkowymi. Oznacza to, że nie muszą odprowadzać podatku od fotowoltaiki i nie są zobligowani do składania deklaracji podatkowych związanych z wytwarzaniem energii. Wynika to z tego, że produkcja energii z fotowoltaiki nie stanowi dla prosumenta źródła przychodu. Warto zauważyć, że zmiana zasad rozliczania fotowoltaiki nie wpłynęła na modyfikację tego stanu prawnego, a sprzedaż nadwyżek energetycznych nie wiąże się z koniecznością płacenia podatku od tej transakcji.

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku farm fotowoltaicznych, które mają na celu komercyjną produkcję energii. Właściciele instalacji wielkopowierzchniowych oprócz podatku dochodowego objęci są m.in.:

  • podatkiem akcyzowym,
  • daniną dla gminy, która w zależności od uwarunkowań może przyjmować formę podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

Wielu inwestorów zastanawia się również nad tym, czy od dotacji i dofinansowań fotowoltaiki trzeba odprowadzić podatek. Okazuje się, że rozwiązanie tego dylematu jest korzystne zarówno dla właścicieli domowych instalacji PV, jak i przedsiębiorstw. W obu przypadkach obowiązuje zwolnienie z podatku.

Podatek VAT

Innym przykładem podatku od fotowoltaiki, nad którym należy się zastanowić, jest VAT. Do jego opłacenia zobligowani są zarówno inwestorzy prywatni, jak i firmy. Osoby, które interesuje kompleksowa fotowoltaika dla domu, muszą liczyć się ze stawką VAT wynoszącą 8 proc. Obowiązuje ona nie tylko w przypadku instalacji dachowych, ale i tych montowanych na gruncie. Jaki podatek VAT od fotowoltaiki obejmuje natomiast przedsiębiorców? Wyznaczona dla nich stawka VAT jest wyższa i wynosi 23 proc. W przypadku podmiotów będących czynnymi płatnikami VAT możliwe jest jednak całkowite odliczenie fotowoltaiki od podatku.

Podatek akcyzowy

Wedle przepisów zawartych w ustawie o podatku akcyzowym zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej zarówno przez podmioty posiadające koncesję, jak i te, które jej nie posiadają, opodatkowane jest akcyzą. Prawo przewiduje jednak zwolnienie z obowiązku płacenia tego podatku w przypadku podatników, którzy na własne potrzeby produkują energię z wykorzystaniem generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Kolejnym udogodnieniem jest zwolnienie z obowiązku składania deklaracji akcyzowych przez podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Co więcej, zgodnie z interpretacją dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, deklaracji nie muszą również składać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które jednak zużywają wyprodukowaną przez instalację PV energię elektryczną wyłącznie na domowy użytek niepowiązany w żaden sposób z zapotrzebowaniem firmy.

Czy zostanie wprowadzony podatek od instalacji fotowoltaicznej?

Wiesz już, jak wygląda obecnie opodatkowanie fotowoltaiki w naszym kraju. W przypadku prosumentów sytuacja jest klarowna – ich instalacje PV nie wiążą się z koniecznością opłacania podatku dochodowego oraz akcyzy. Czy osoby zainteresowane mikroinstalacjami powinny jednak spodziewać się nowego podatku od fotowoltaiki w 2022 roku?

Zgodnie z przewidywaniami, które oparte są także na doświadczeniach z innych krajów Unii Europejskiej, nie powinno dojść do takiej sytuacji. Opodatkowania fotowoltaiki nakładane w tych państwach dotyczą wyłącznie wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych. Obecnie nie ma najmniejszych podstaw do tego, aby sądzić, że podatek od paneli fotowoltaicznych zostanie wprowadzony w 2022 roku lub kolejnych latach. Co więcej, proekologiczny trend panujący zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i europejskim utwierdza nas w przekonaniu, że tego rodzaju opłata nie zostanie wdrożona, ponieważ mogłoby to zniechęcić obywateli do inwestycji w odnawialne źródła energii. Oznacza to, że fotowoltaika pozostanie przedsięwzięciem przynoszącym wymierne korzyści.

Podsumowanie

Nowe regulacje w obszarze OZE sprawiły, że wiele osób zaczęło obawiać się wprowadzenia podatku od instalacji fotowoltaicznej. Analizując obecne przepisy, a także rokowania na przyszłość, można powiedzieć, że podatek na fotowoltaikę nie jest prawdopodobną perspektywą. W związku z tym fotowoltaika dla firm i domów w dalszym ciągu będzie się bardzo opłacać.

Jeśli chcesz dołączyć do grona właścicieli instalacji fotowoltaicznych i efektywnie produkować zieloną energię na własne potrzeby, to skorzystaj z oferty MaxSol. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu tworzenia fotowoltaiki – weryfikujemy Twoje zapotrzebowanie energetyczne w ramach fachowego audytu, tworzymy profesjonalny projekt instalacji PV, sprawnie montujemy niezawodne panele fotowoltaiczne, a na dodatek pomagamy w staraniach o dotacje i dofinansowania fotowoltaiki. Zapraszamy do kontaktu.

Calculator Gb32ee0573 1280